ANDY comp s.r.o.

Revízie elektrických zariadení, servis kancelárskej techniky, účtovníctvo.

O spoločnosti

Firma ANDY Comp s.r.o. sa zaoberá revíziami elektrických zariadení, servisom kancelárskej techniky a vedením účtovníctva.

Revízie elektrických zariadení

Vykonávame revízie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie revízie STN 33 2000-6-6 a periodické revízie STN 33 1500, STN 33 1600. Naša činnosť podlieha aktuálnym zákonom a normám platným v Slovenskej republike. Juraj Andrejčák je držiteľom osvedčenia vydaného Technickou inšpekciou v Košiciach, ktoré oprávňuje vykonávať odborné skúšky a prehliadky vyhradených elektrických zariadení na celom území Slovenska.

Servis kancelárskej techniky

Kompletný servis, diagnostika a profylaktika pre kancelársku techniku - kopírovacie stroje, tlačiarne, faxy, skenery, multifunkčné zariadenia a iné kancelárske zariadenia rôznych typov a značiek napr. KONICA MINOLTA, CANON, SHARP, TOSHIBA na území Slovenskej republiky. Opravu môžete nahlásiť telefonicky alebo e-mailom.

Účtovníctvo

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Komplexné spracovanie miezd. Účtovnú evidenciu vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve a so zreteľom na správnu aplikáciu daňových zákonov. Zabezpečujeme činnosti súvisiace so stykom s finančným úradom a poisťovňami.

Kontakt

ANDY Comp s.r.o.

Čordákova 28, 040 23 Košice

Telefón : +421 905 612 007

jandrejcakgmail.com

 

Zväčšiť mapu